Jak przekazać 1% swojego podatku na Aeroklub Północnego Mazowsza

 W odpowiednich rubrykach rocznego zeznania podatkowego, które zatytułowane są: 
„Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP” wpisać nazwę Aeroklub Polski numer KRS 0000122672               
            
Twój 1% podatku możesz przekazać na cel szczegółowy wpisując w rubryce "Informacje Uzupełniające" wybrany przez Ciebie cel.      
 
W rubryce aerokluby regionalne należy podać nazwę 
Aeroklub Północnego Mazowsza!