Konferencja Bezpieczeństwa Lotów oraz KWT -
17 kwietnia godz.11.00

17.04.2016 o godz. 11.00 w budunku Aeroklubu Północnego Mazowsza zostanie przeprowadzona
Konferencja Bezpieczeństwa Lotów oraz KWT dla pilotów i uczniów-pilotów.
Udział w Konferencji jest obowiązkowy dla wszystkich pilotów, którzy chcą wykonywać loty w sezonie 2016.

Przed przystąpieniem do lotów w sezonie 2016 PILOCIE pamiętaj o:
- uregulowaniu składek członkowskich
- aktualnej dokumentacji w teczce pilota
- obowiązkowym ubezpieczeniu NNW